Klarafors Event vinter

Personalgrupp i vinteroveraller och isdubbar