Motorsågskurs nivå AB

Praktik, teori och examination för dig som vill ta motorsågskörkort

 

Motorsågskörkort nivå AB

Teoretisk och praktisk kurs med examination för motorsågskörkort AB
Gruppbokning om minst 4 personer

Motorsåg och hjälp

Datum: Nästa kurstillfälle: dagtid måndag-torsdag 11-13/14 april

Kurstid: 3-4 dagar beroende på förkunskaper

Kostnad: 5500 kr ink. moms

Anmälan: Namn, adress, kursnamn och kontaktuppgifter till info@klarafors.se

 

 

 

Utbildningsinfo

Det här är en utbildning för dig som skogsägare, företagare inom branschen eller för dig som vill lära dig något nytt.

Klarafors motorsågskort nivå A och B ger praktiska och teoretiska moment under ledning av erfarna kursledare och examinatorer som motsvarar Arbetsmiljöverkets regelverk för att på ett säkert sätt klara av arbete med motorsåg vid fällning, kvistning och kapning av träd, samt kännedom om hur man hanterar fastfällda träd.

Efter genomförd kurs med godkänt prov erhålls ett motorsågskort med AB-behörighet från Säker skog

 

Klarafors Event i samarbete med Forshagaakademin – ett kunskapcenter

Våra utbildningar håller hög kvalitet och ställer krav på deltagaren. Efter genomförd utbildning ska du känna dig trygg i din roll och besitta en förmåga att utföra motorsågsarbete enligt A och B-nivå på ett säkert sätt. Motorsågar och all skyddsustrustning finns att låna på plats och det är utrustning som regelbundet uppdateras och kontrolleras.

Praktik

De praktiska delarna i kursen utförs delvis på Forshagaakademin med övningar på timmer. I samarbete med skogsägare i Forshaga och i Väse genomförs praktik och provdelar i lämplig skog vars plats varierar per kurstillfälle.

Motorsågskursledare pekar på träd

Innehåll:

  • Fällning
  • Kvistning 
  • Kapning
  • Teori och säkerhet
  • Prov och examination
  • Motorsågskörkort enligt AB-nivå från Säker skog

Klarafors utbildningar genomförs i samarbete med